jump to navigation

Sensorveilledning til oppgave 1 22.06.09

Posted by Erik B in Uncategorized.
add a comment

Oppgave 1

Vedlegg: ”Ja, vi elsker dette landet” av Bjørnstjerne Bjørnson, 1859 og ”Norge i fløtesaus” av Gro Dahle, 2002

Bjørnstjerne Bjørnson og Gro Dahles tekster er skrevet med nesten 150 års mellomrom. Skriv et essay eller en artikkel der du sammenligner de to tekstene.

Kompetansemål

Oppgaven bygger på disse kompetansemålene:
– analysere tekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer
– forklare hvordan ulike forestillinger om det norske ble skapt i sentrale tekster fra 1800 til 1870
– skrive essay, litterære tolkninger og andre resonnerende tekster på bokmål og nynorsk, med utgangspunkt i litterære tekster og norsk tekst- og språkhistorie
– skrive klart disponerte tekster med tydelig fokus og saklig argumentasjon

Relevans og bredde

Innholdet i de to konkrete tekstene må sammenliknes. Men eksaminandene kan vinkle sammenlikningen på ulike måter. Oppgaven vektlegger at det er 150 år mellom tekstene, og det forventes at eksaminandene trekker inn et historisk element i sammenlikningen. Det er likevel fullt mulig å velge en mer tekstnær og mindre historisk tilnærming til oppgaven.

Sjangerkjennskap, virkemidler og argumentasjon

Eksaminandene blir bedt om å skrive en artikkel eller et essay. Det er ikke noe eksplisitt krav at de går inn på virkemidlene som er brukt i tekstene, fordi oppgaven ikke ber om en tolkning. I en artikkel skal fokus, saklig argumentasjon og klar disposisjon trekke opp. I vurderingen må sensorene være åpne for at fokuset kan være litt ulikt i svarene. I et essay skal evne til refleksjon honoreres, og teksten kan være personlig vinklet. Bruk av faglige kunnskaper, tekstforståelse, evne til å trekke linjer og overordnet perspektiv skal honoreres.

Grunnen til at jeg publiserer dette er at jeg etter hvert vil publisere tre tekster av tre konkrete elever med karakterer. ( Hvis dette er lov… det har jeg ikke undersøkt ennå)

Gro Dahles tekst finner du her

Reklamer

Hva skal jeg blogge om? 16.06.09

Posted by Erik B in Uncategorized.
2 comments

infoK

Livet som lærer i videregående skole byr på mange opplevelser og tanker.  Når jeg nå starter opp denne bloggen, så er det rette tidspunktet for å reflektere over hvem som er målgruppen og hva denne bloggen skal handle om? Har du noen forslag?